Odpowiedź starosty gliwickiego w sprawie pałacu w Bycinie

W odpowiedzi na pismo z dnia 8 marca 2011r. w sprawie wyżej wymienionej nieruchomości, informuję, że zabytkowy barokowy pałac w Bycinie jest własnością osoby fizycznej i na niej, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003r. (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 w późń. zm.) ciąży obowiązek jego zabezpieczenia przed dalszym niszczeniem i dewastacją.
Aktualny stan zabytku stanowił przedmiot kontroli przeprowadzonej w roku ubiegłym, przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytkach w Katowicach, z udziałem przedstawicieli Starostwa.
Mając na uwadze konieczność zapobiegania zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytku, właściciel obiektu pałacowego zobowiązany zostal przez kontrolującego do :
- uszczelnienie pokrycia dachu w miejscach gdzie są ubytki, aby zapobiec dalszemu przeciekaniu wody opadowej,
- założenia rynien i rur spustowych oraz wykonanie obróbki blacharskiej,
- usunięcie wody z piwnicy oraz podjęcia działań mających na celu odwodnienie pałacu, poprzez wprowadzenie odpowiedniego systemu
(drenaż opaskowy, izolacja pozioma, izolacja pionowa,)
- ustalenie przyczyny zalewania obiektu
- zabezpieczania otworów okiennych i arkad,
oraz poinformowania o sposobie wykonania powyższych zaleceń. Jednocześnie pouczono właściciela o skutkach ich nie wykonania i wynikających z tego tytułu konsekwencjach (art. 110 i 119 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami).

0 komentarze:

dołącz także:

O akcji

Jesteśmy grupą osób, które chciałyby aby niszczejące i zapomniane zabytki mogły powrócić do dawnej świetności. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że nie w każdym przypadku będzie to możliwe jednak wydaje nam się, że należy próbować zmienić ich los. Ponieważ pojedyncze apele trafiają w próżnię więc postanowiliśmy zorganizować „listową akcję”. Organizowana przez nas akcja ma na celu wysłanie do władz państwowych – ministerstwa a także samorządowych (gmina, powiat) jak najwięcej listów z informacją o tych zamkach i prośbą o jak najszybszą interwencję. Mamy nadzieję, że dla wszystkich tych, dla których los naszych zabytków nie jest obojętny przyłączą się do tej akcji. Osoby chętne na udział w akcji proszę o przysłanie na adres:

ratujmyzabytki@op.pl

swojego zgłoszenia. W emailu zwrotnym prześlemy treść listu, który będą Państwo musieli wydrukować i wysłać go przez Pocztę Polską na podany i wybrany przez Was adres (Ministerstwo, powiat, gmina). Dobrze by było aby był to list polecony ale do zostawiamy już do Państwa decyzji. Może to zwróci uwagę władz na istniejący jednak problem ochrony zabytków.

Z góry dziękujemy za udział w akcji i mamy nadzieję, że przyłączą się Państwo do działań mających na celu obronę naszych zabytków, naszej historii.

Jeżeli w Waszej okolicy jest jakiś niszczejący zamek, pałac czy dwór to prosimy o zgłoszenie tego faktu poprzez podany wyżej adres e-mail. Dobrze byłoby dołączyć obecne zdjęcie budowli.

Obsługiwane przez usługę Blogger.

Zagrożone zabytki: