Odpowiedź WUOZ w Opolu dotycząca pałacu i oficyny w Biestrzykowicach

W związku z Pańską interwencją w sprawie pałacu i oficyny w Biestrzykowicach, Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków wyjaśnia, odpowiadając na pytania przez Pana sformułowane :

- pałac jest własnością prywatną

- stan zabytku jest od lat przedmiotem troski OWKZ ; w tym czasie podjęto starania mające na celu zobligowanie właściciela do wykonania zabezpieczeń obiektu ; przede wszystkim nieszczelnych, przeciekających dachów. Niestety, działania te były bezskuteczne wobec całkowitej bezczynności właścicieli tak więc w roku 2011 został przez OWKZ wydany nakaz administracyjny. W międzyczasie posiadłość, w skład której wchodzi zabytkowy park, pałac i oficyna została sprzedana na aukcji komorniczej. Nowi nabywcy nie posiadają jednak jeszcze pełni praw, gdyż w tej sprawie toczy się postępowanie sądowe. Tak więc od strony prawnej sytuacja jest patowa 

- dawny właściciel nie może już działać a nowy jeszcze nie może, do czasu zakończenia w/w postępowania. 

- kroki prawne w tej sprawie były podejmowane, min. sprawa została przez OWKZ zgłoszona policji. OWKZ wystąpił także o ukaranie właścicieli przez sąd z uwagi na łamanie przez nich prawa (ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami). 

- odnośnie dalszego postępowania w sprawie zagrożenia zabytków - jeżeli postępowanie sądowe będzie się przedłużać, OWKZ rozważy wykonanie tzw. remontu zastępczego.

 
 

Pałac w Biestrzykowicach

Tym razem prosimy o interwencję w sprawie pałacu w Bietrzykowicach. Barokowy pałac zbudowany w połowie XVIII w. przez rodzinę von Frankenberg. W roku 1857, na polecenie Hugona von Garnier rezydencja została przebudowana przez co uzyskała elementy neoklasycystyczne. Po wojnie pałac został przejęty przez miejscowy PGR , był wykorzystywany przez różne placówki użyteczności publicznej przez co obiekt znajdował się w nie najgorszym stanie. Po upadku miejscowego gospodarstwa rolnego pałac nabył prywatny właściciel. Niestety brak zainteresowania ze strony właściciela, a co za tym idzie brak prowadzonych remontów spowodowały, że obiekt popadał w coraz większą ruinę Obecnie pałac w żaden sposób nie jest zabezpieczony, wejście do niego grozi kalectwem. Zdewastowane zostały wnętrza oraz zdobienia, zapadają się stropy pałacu, wybite zostały niektóre ściany działowe. Mury zewnętrzne zawilgocone w wielu miejscach zaczynają pękać. Pałac za panowania rodziny Garnier otoczony był parkiem krajobrazowym. W parku znajdowały się rzeźby Czterech Pór Roku oraz Dwunastu Miesięcy autorstwa Henryka Hartmanna które po wojnie zostały zniszczone. Udało się odtworzyć rzeźby Czterech Pór Roku które obecnie znajdują się w Opolu na terenie Uniwersytetu Opolskiego.
Naprzeciwko pałacu znajduje się oficyna pałacowa wniesiona przez  Hugona von Garnier. Oficyna po wojnie była remontowana. Obecnie nie użytkowana, w żaden sposób nie zabezpieczona znajduje się w opłakanym stanie tak jak  sąsiadujący pałac.

 Pałac
 Oficyna
 Wnętrza pałacu


Odpowiedź WUOZ w Legnicy dotycząca pałacu w Krzydłowicach

w odpowiedzi na Pana pismo uprzejmie informuję, że:

- pałac od 2011 r. jest własnością Gminy Grębocice (wcześniej właścicielem nieruchomości była Agencja Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa);

- Wojewódzki Konserwator Zabytków nie wydawał decyzji nakazujących, zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; 

- Gmina Grębocice, przed przekazaniem jej przedmiotowej nieruchomości, sporządziła i przedłożyła do tut. urzędu program użytkowania nieruchomości zabytkowej obejmującej ruiny pałacu jak i park w Krzydłowicach, w ramach wskazanych w w/w programie prac przewidziano m.in. zabezpieczenie ruin pałacu a także zebranie i zabezpieczenie elementów kamieniarki, ponadto na zlecenie Gminy sporządzono również inwentaryzację dendrologiczną oraz określono zakres prac porządkowych w zabytkowym parku; 

- w bieżącym roku Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał decyzje – pozwolenie na przeprowadzenie prac porządkowych w parku.

dołącz także:

O akcji

Jesteśmy grupą osób, które chciałyby aby niszczejące i zapomniane zabytki mogły powrócić do dawnej świetności. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że nie w każdym przypadku będzie to możliwe jednak wydaje nam się, że należy próbować zmienić ich los. Ponieważ pojedyncze apele trafiają w próżnię więc postanowiliśmy zorganizować „listową akcję”. Organizowana przez nas akcja ma na celu wysłanie do władz państwowych – ministerstwa a także samorządowych (gmina, powiat) jak najwięcej listów z informacją o tych zamkach i prośbą o jak najszybszą interwencję. Mamy nadzieję, że dla wszystkich tych, dla których los naszych zabytków nie jest obojętny przyłączą się do tej akcji. Osoby chętne na udział w akcji proszę o przysłanie na adres:

ratujmyzabytki@op.pl

swojego zgłoszenia. W emailu zwrotnym prześlemy treść listu, który będą Państwo musieli wydrukować i wysłać go przez Pocztę Polską na podany i wybrany przez Was adres (Ministerstwo, powiat, gmina). Dobrze by było aby był to list polecony ale do zostawiamy już do Państwa decyzji. Może to zwróci uwagę władz na istniejący jednak problem ochrony zabytków.

Z góry dziękujemy za udział w akcji i mamy nadzieję, że przyłączą się Państwo do działań mających na celu obronę naszych zabytków, naszej historii.

Jeżeli w Waszej okolicy jest jakiś niszczejący zamek, pałac czy dwór to prosimy o zgłoszenie tego faktu poprzez podany wyżej adres e-mail. Dobrze byłoby dołączyć obecne zdjęcie budowli.

Obsługiwane przez usługę Blogger.

Zagrożone zabytki: