Pałac w Kluczowej - jest odpowiedź

Starosta ząbkowicki odpowiedział na nasze pismo:

W odpowiedzi na Pana skargę w sprawie pałacu w miejscowości Kluczowa uprzejmie informuję, że właścicielem obiektu do 2009 roku była Agencja Rolna Skarbu Państwa. Działka wraz zespołem pałacowo-parkowym w 2009 r. została wykupiona przez osobę fizyczną i jest własnością prywatną. Starosta Ząbkowicki na wniosek inwestora w 2010 roku wydal decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielił zezwolenia na doraźne prace zabezpieczające i odbudowę elementów konstrukcji pałacu. Dodatkowo Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków we Wrocławiu decyzją z dnia 04.02.2011 r. wydał pozwolenie na wykonanie zabezpieczających robót budowlanych i prac konserwatorskich przy pałacu w Kluczowej w okresie do 30.04.2011 r.
Ponadto Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Ząbkowicach Śląskich przekazał w dniu 08.02.2011 r. Pana skargę Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków we Wrocławiu do rozpatrzenia zgodnie z posiadaną kompetencją.

0 komentarze:

dołącz także:

O akcji

Jesteśmy grupą osób, które chciałyby aby niszczejące i zapomniane zabytki mogły powrócić do dawnej świetności. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że nie w każdym przypadku będzie to możliwe jednak wydaje nam się, że należy próbować zmienić ich los. Ponieważ pojedyncze apele trafiają w próżnię więc postanowiliśmy zorganizować „listową akcję”. Organizowana przez nas akcja ma na celu wysłanie do władz państwowych – ministerstwa a także samorządowych (gmina, powiat) jak najwięcej listów z informacją o tych zamkach i prośbą o jak najszybszą interwencję. Mamy nadzieję, że dla wszystkich tych, dla których los naszych zabytków nie jest obojętny przyłączą się do tej akcji. Osoby chętne na udział w akcji proszę o przysłanie na adres:

ratujmyzabytki@op.pl

swojego zgłoszenia. W emailu zwrotnym prześlemy treść listu, który będą Państwo musieli wydrukować i wysłać go przez Pocztę Polską na podany i wybrany przez Was adres (Ministerstwo, powiat, gmina). Dobrze by było aby był to list polecony ale do zostawiamy już do Państwa decyzji. Może to zwróci uwagę władz na istniejący jednak problem ochrony zabytków.

Z góry dziękujemy za udział w akcji i mamy nadzieję, że przyłączą się Państwo do działań mających na celu obronę naszych zabytków, naszej historii.

Jeżeli w Waszej okolicy jest jakiś niszczejący zamek, pałac czy dwór to prosimy o zgłoszenie tego faktu poprzez podany wyżej adres e-mail. Dobrze byłoby dołączyć obecne zdjęcie budowli.

Obsługiwane przez usługę Blogger.

Zagrożone zabytki: