Definicja zabytku

Dyskutowaliśmy ostatnio w grupie https://www.facebook.com/groups/ratujemypolskiezabytki
o "ostrości definicji" w odniesieniu do zabytków - tu interpelacja poselska i odpowiedź w tej sprawie:
http://www.maciejorzechowski.pl/15695/interpelacja-w-sprawie-nowelizacji-ustawy-o-ochronie-zabytkow-i-opiece-nad-zabytkami.html
Cytat:
"Zabytek to, jak stanowi ustawa o ochronie zabytków, dzieło człowieka, a jednocześnie świadectwo minionej epoki, którego zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadane wartości: historyczną, artystyczną lub naukową. Niewątpliwie zabytkiem może być tylko taka rzecz, która reprezentuje przeszłość, czyli stanowi kontrast do tego co aktualne. Jednakże wiek przedmiotu nie jest prostym wykładnikiem jego wartości zabytkowej. Zabytki są przedmiotem ochrony, dlatego, że wywołują przeżycie emocjonalno-poznawcze związane z doświadczaniem przeszłości. Oczywistym jest, że nie każda rzecz, która ma odpowiednio dawną metrykę oddziałuje w ten sposób. Podstawowym warunkiem uznania dawnego przedmiotu za zabytek jest przekonanie o potrzebie jego zachowania, które wymiar społeczny osiąga stopniowo, a nie z dnia na dzień. Wprowadzenie cezury do definicji zabytku zamiast uściślić objaśniane pojęcie, wyłączyłoby w arbitralny sposób z jego zakresu szereg przedmiotów, które zasługują na ochronę prawną. Zasadniczy problem powstałby przy ustalaniu daty granicznej w sytuacji, gdy już obecnie uznaje się za posiadające wartości zabytkowe obiekty z II połowy XX wieku.

Należy podkreślić, że żadna legalna definicja zabytku nie usunie całkowicie stanu niepewności, czy dany obiekt ją spełnia. Zabytek jest z samej istoty pojęciem nieostrym, podobnie jak inne pojęcia oparte na ocenach wartościujących. Definicja zabytku zawarta w ustawie o ochronie zabytków nie niweluje całkowicie nieostrości pojęcia, które objaśnia, ale nieostrość tę istotnie ogranicza. Wyłącza z zakresu pojęcia wiele obiektów, takich jak choćby dzieła współczesne, czy szczątki zwierząt kopalnych, uznawane za zabytki na podstawie wcześniejszych aktów normatywnych. Nie budzi wątpliwości, że definicja zabytku spełnia cel określony w § 146 ust. l pkt 2 Zasad techniki prawodawczej (załącznik do Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”, Dz. U. Nr 100, poz. 908).

Odpowiadając bezpośrednio na zadane przez Pana Posła pytanie, informuję, że obecnie nie przewiduje się zmiany definicji zabytku w ustawie o ochronie zabytków."0 komentarze:

dołącz także:

O akcji

Jesteśmy grupą osób, które chciałyby aby niszczejące i zapomniane zabytki mogły powrócić do dawnej świetności. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że nie w każdym przypadku będzie to możliwe jednak wydaje nam się, że należy próbować zmienić ich los. Ponieważ pojedyncze apele trafiają w próżnię więc postanowiliśmy zorganizować „listową akcję”. Organizowana przez nas akcja ma na celu wysłanie do władz państwowych – ministerstwa a także samorządowych (gmina, powiat) jak najwięcej listów z informacją o tych zamkach i prośbą o jak najszybszą interwencję. Mamy nadzieję, że dla wszystkich tych, dla których los naszych zabytków nie jest obojętny przyłączą się do tej akcji. Osoby chętne na udział w akcji proszę o przysłanie na adres:

ratujmyzabytki@op.pl

swojego zgłoszenia. W emailu zwrotnym prześlemy treść listu, który będą Państwo musieli wydrukować i wysłać go przez Pocztę Polską na podany i wybrany przez Was adres (Ministerstwo, powiat, gmina). Dobrze by było aby był to list polecony ale do zostawiamy już do Państwa decyzji. Może to zwróci uwagę władz na istniejący jednak problem ochrony zabytków.

Z góry dziękujemy za udział w akcji i mamy nadzieję, że przyłączą się Państwo do działań mających na celu obronę naszych zabytków, naszej historii.

Jeżeli w Waszej okolicy jest jakiś niszczejący zamek, pałac czy dwór to prosimy o zgłoszenie tego faktu poprzez podany wyżej adres e-mail. Dobrze byłoby dołączyć obecne zdjęcie budowli.

Obsługiwane przez usługę Blogger.

Zagrożone zabytki: